Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

happyorsad
12:33
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
happyorsad
12:32

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"

April 18 2017

happyorsad
19:39
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapodkrawatem podkrawatem
happyorsad
19:38
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodkrawatem podkrawatem

April 17 2017

happyorsad
14:12

March 07 2017

happyorsad
20:25
happyorsad
20:25
Reposted fromweightless weightless viakiks kiks

February 28 2017

happyorsad
18:33
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown

February 25 2017

16:54
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viapodkrawatem podkrawatem

February 19 2017

happyorsad
15:54
happyorsad
14:37
happyorsad
11:45
happyorsad
11:45
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viatobecontinued tobecontinued
happyorsad
11:44
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
happyorsad
11:44
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viatrue-love true-love

February 17 2017

happyorsad
16:54
happyorsad
16:54
9785 585d 500
Reposted fromrol rol viapodkrawatem podkrawatem
happyorsad
16:54
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace vialeniwieec leniwieec
happyorsad
16:53
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapodkrawatem podkrawatem
happyorsad
16:53
0419 0569 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl