Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

happyorsad
23:09
2739 945a
Reposted fromBloodEve BloodEve vialaparisienne laparisienne
23:08
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
happyorsad
23:08
23:08
happyorsad
23:04
6194 9a9d
Reposted fromohshit ohshit viairmelin irmelin
happyorsad
22:56
Ty spierdoliłeś sprawę. Gruntownie. Dokumentalnie. Na całej linii. 
Idź do niej. Biegnij za nią. Znajdź ją, złap, przyciśnij do siebie.
— Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaimpressive impressive
happyorsad
22:56
Jobs mówił, że pamięć o tym, że zaraz umrzesz, to najlepszy sposób na pozbycie się złudzeń, że masz cokolwiek do stracenia.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaimpressive impressive
happyorsad
22:55
9209 117c 500
happyorsad
22:55
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaumie-ranko umie-ranko
happyorsad
22:54
happyorsad
22:54
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaareyoumine areyoumine
happyorsad
22:54
8150 c41e 500
Reposted from0 0 viaphilomath philomath
happyorsad
22:53

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
22:53
1535 5cc7
Reposted fromnepotism nepotism viaostatni ostatni
happyorsad
22:52
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viazamknioczy zamknioczy
happyorsad
22:52
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
happyorsad
22:52
happyorsad
22:52

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viazamknioczy zamknioczy
happyorsad
22:52
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viagdziejestola gdziejestola

September 06 2017

happyorsad
10:46
2598 3bad
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdybam gdybam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl