Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

happyorsad
11:36
0531 5d5d 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued

March 09 2018

happyorsad
11:58
2775 ba89 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialovesweets lovesweets
happyorsad
11:58

February 15 2018

happyorsad
21:49
9384 2009 500
happyorsad
21:49
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianezavisan nezavisan
happyorsad
21:48
Reposted frommesoup mesoup viapodprzykrywka podprzykrywka
happyorsad
21:47
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viagdybam gdybam
happyorsad
21:47
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viagdybam gdybam
happyorsad
21:46
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viapastelowe pastelowe

January 25 2018

22:13
8307 3204 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viadobby dobby
happyorsad
22:11
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viakiks kiks
happyorsad
22:11
1336 b0ea
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viakiks kiks
happyorsad
22:10
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaxannabelle xannabelle
happyorsad
22:09
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianezavisan nezavisan
happyorsad
22:08
6183 4957
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
happyorsad
22:08
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major vianezavisan nezavisan
happyorsad
22:06
Jest coś niezwykle intymnego w piciu herbaty z drugą osobą obok. Na kanapie. Późnym wieczorem.
— życiowe, okolicznościowe.

September 11 2017

happyorsad
23:11
Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.
— Hell, Lolita Pille
Reposted frommissbrodka missbrodka vialaparisienne laparisienne
happyorsad
23:10
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
happyorsad
23:09
2739 945a
Reposted fromBloodEve BloodEve vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl